ANALİTİK ŞUBESİ

Şeker fabrikasyonu ve üretilen ürünlerin kalite kontrolünde kullanılacak fiziksel, kimyasal analiz ve değerlendirme yöntemlerini araştırır, uluslararası düzeyde geliştirir ve tek düzen hale getirerek fabrikalarda uygulanmasını sağlar. Ayrıca fabrikalarda çıkan problemlerin çözümüne ilişkin inceleme ve araştırma yaparak çözüm önerilerinde bulunur. Merkez Laboratuvarı olarak ürün, yan ürün, ihraç ve ithal ürünlerin kalite kontrol analizlerini yapar. İşletme malzemeleri ile diğer yardımcı maddelerin temini ve kontrolünde Genel Müdürlüğümüz ve fabrikalarımıza önerilerde bulunur ve danışmanlık yapar.

​Analitik Şubesinin çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

  • Şeker fabrikalarının ürün ve yan ürünlerinin (melas, şeker şlempe gibi) kalite kontrolü ile ilgili analizleri yapmak.
  • Şeker fabrikalarında üretim kademelerinde kullanılan çeşitli işletme malzemelerinin ve diğer yardımcı maddelerin temini ve kontrolünde Genel Müdürlük ve şeker fabrikalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca alımı yapılan bu işletme malzemelerinin teknik şartnamelerinde “hakem laboratuvar” olarak yer almaktadır.
  • Şeker fabrikalarında yakıt olarak kullanılan kömür, fuel-oil ve kok kömürü için hazırlanan teknik şartnamelerin oluşturulmasında ve bu yakıtların kalite kontrolünde kullanılan analiz metodlarının tespitinde ve uygulanmasında aktif olarak görev almaktadır.
Spektrofotometre
Kül Fırını
Kömürde Kül Erime Noktası Cihazı