KALİTE KONTROL ŞUBESİ

 • Kalite ve İşletme Kontrolü ile İlgili Analizler;
 • (Bu eğitimin kapsamında; Genel Kimyaya Giriş, İşletmenin Analitik Kontrolü, Pancar Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Prensipleri, Beyaz Şeker ve Melas Kalitesi, Uygulanan Analiz Metotları ve Standartlar, Yakıt Analizleri ve Uygulanan Standartlar, İşletme Malzemeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Konular, Sakarozun Fonksiyonel Önemi, Şeker Çeşitleri vb.)
 • Genel Kimya – Çözelti Hazırlanması ve Konsantrasyon Ayarlanması, İşletme Malzemelerinin Numunesinin Alınması ve Hazırlanması
 • Şeker Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi
 • Beyaz Şeker Kalitesi, Nişasta ve Sakaroz Bazlı Şekerler, Sakarozun Fonksiyonel Önemi, Melasta Köpük Problemi, Giderilmesi ve Melas Kalitesi (Kayseri Şeker Fabrikası için)
 • Yetiştirme Eğitimleri
 • Şekerin Stoklanması, Özellikleri ve İstiflenmesi
 • Şeker Fabrikalarında Atıksu Arıtım Tesisleri ve Arıtım Stratejileri, Temiz Üretim
 • Şeker Sanayinde Mikrobiyoloji ve Hijyenin Önemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Standartlar
 • Membran Filtrasyon Tekniği ile Şekerde Mikrobiyolojik Analizler
 • Ham Fabrikada ve Rafineride Mikrobiyolojik Faaliyetler ve Alınması Gerekli Önlemler
 •  Şeker Fabrikalarımızda Verimli Su Kullanımı, Atıksu Kirliliği, Arıtım Stratejileri ve Temiz Üretime Yönelik Önlemler
 •  HACCP, TS ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 •  Mikrobiyoloji Laboratuvarları Eğitimi