Analitik Şubesi

  • Kalite ve İşletme Kontrolü ile İlgili Analizler;
  • (Bu eğitimin kapsamında; Genel Kimyaya Giriş, İşletmenin Analitik Kontrolü, Pancar Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Prensipleri, Beyaz Şeker ve Melas Kalitesi, Uygulanan Analiz Metotları ve Standartlar, Yakıt Analizleri ve Uygulanan Standartlar, İşletme Malzemeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Konular, Sakarozun Fonksiyonel Önemi, Şeker Çeşitleri vb.)
  • Genel Kimya – Çözelti Hazırlanması ve Konsantrasyon Ayarlanması, İşletme Malzemelerinin Numunesinin Alınması ve Hazırlanması
  • Şeker Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi
  • Beyaz Şeker Kalitesi, Nişasta ve Sakaroz Bazlı Şekerler, Sakarozun Fonksiyonel Önemi, Melasta Köpük Problemi, Giderilmesi ve Melas Kalitesi (Kayseri Şeker Fabrikası için)
  • Yetiştirme Eğitimleri
  • Şekerin Stoklanması, Özellikleri ve İstiflenmesi