ANALİTİK ŞUBESİ

Analitik Şubesi, Türk Şeker’e bağlı olarak üretim yapmakta olan şeker fabrikalarında, şeker üretim prosesi sırasında elde edilen ara ürünler, üretilen ürünler ve yan ürünler ile proses sırasında kullanılan işletme malzemelerinin kalite kontrolünde kullanılan analiz ve numune alma yöntemleri, analiz metotlarının tek düzen hale getirilmesi gibi konularda çalışmakta olup, kullanılan standartlar ve metotlar hakkında Şeker Fabrikaları’nın Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarları’na yön vermektedir. T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Şeker Fabrikaları için yaptığı analiz ve çalışmalarla Merkez Laboratuvarı görevini üstlenmektedir. Ayrıca şeker fabrikalarımızın kampanya dönemlerinde ve kampanya dönemi dışında yaşanan problemlerin çözümü için Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan görevlendirmelerde yer alarak, problemlerin yerinde tespitine katkı sağlamaktadır.
Polarimetre
Refraktometre
pH Metre ve İletkenlik Ölçer
Sucroflex
Saf Su Cihazı