BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Barker, S. 1962. Sulama Maksadıyla Su Numunelerinin Alınması ve Tahlil Neticelerinin Kıymetlendirilmesi.
 • T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 91, Ankara, 26s
 • Bilgin, Y. 1973. Sulu ve susuz şartlarda dekardaki en uygun ayçiçeği sayısının saptanması. Şeker Enstitüsü Yıllığı
  Sayı:2, s: 56-61.
 • Bilgin, Y. 1974. Ayçiçeği çeşitlerinde sulama ve gübrelemenin verime etkisi. Şeker: 92, 11-20.
 • Boyacıoğlu, A., Beyribey, M. 1998. Polatlı Bölgesi Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi. A.Ü.Z.F. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, Journal of Agricultural Sciences, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa. 1-7, Ankara.
 • Boyacıoğlu, Pirebaş, A., 2002. Polatlı Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı,s: 117-129, Ankara.
 • Özgür, O. 1974. Van gölü çevre ovalarında azot gübrelemesi ve sulama sayısının şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı: 3, s: 73-87.
 • Sahillioğlu, N. 1965. Yağmurlama sulaması. Şeker: 56, 27-40.
 • Şahin, M., 1983. Kütahya Şeker Fabrikası Pancar Ekim Sahaları Topraklarının Bazı Özellikleri ile Pancar Verim ve Kalitesi Arasındaki İlişkiler Üzerinde Araştırmalar. Şeker Dergisi, Sayı:117, Yıl: 31, Ankara.
 • Şahin, M., 1985. Gübreler ile Önemli Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Şeker Dergisi, Sayı:116 Yıl: 31. Ankara.
 • Şahin, M., 1985. Gereğinden Fazla Gübre Kullanılmasının Meydana Getirdiği Zararlar. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Sayı: 333, Yıl: 28, TSE Ankara
 • Şahin, M., 1985. Toprak Ekolojisi ve Çevre Kirliliği. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı:331, Yıl: 28, TSE, Ankara.
 • Şahin, M., 1988. Altınekin Şeker Pancarı Ekim Sahalarında Görülen Toprak ve Verimlilik Problemleri Üzerinde Araştırmalar. Şeker Dergisi, Sayı:122, Yıl: 34, Ankara.
 • Şahin, M., 1988. Türk Tarımında Toprak ve Arazi Kayıpları. Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 79 TKK. Ankara.
 • Şahin, M., 1988. Mikro Elementlerin Şeker Pancarı Tarımındaki. Yeri Pankobirlik Bülteni, Sayı: 12, Yıl: 4. Ankara.
 • Şahin, M., 1989. Gübrelemeye Esas Olacak Doğru ve Uygun Bir Toprak Numunesinin Alınma Kural ve Teknikleri. Pankobirlik Dergisi, Sayı: 4, Yıl:1. Ankara.
 • Şahin, M., 1989. Ağrı ve Eleşkirt Ovaları Pancar Ekim Sahası Toprakları Üzerinde Araştırmalar. Şeker Dergisi,
  Sayı:124, Yıl: 35, Ankara.
 • Şahin, M., 1989. Türk Tarımında Verimlilik Meselesi. Karınca Dergisi, Sayı: 626, Yıl: 55, TKK Ankara.
 • Şahin, M., 1989. Şeker Pancarı Tarımında Toprak Verimliliği ve Münavebe. Pankobirlik Dergisi, Yıl:1.Sayı 2. ve
  Pankobirlik Dergisi, 1989. Yıl: 1, Sayı 3. Ankara.
 • Şahin, M., 1989. İntensif Gübre Kullanılmasının İnsan Çevresi Üzerindeki Olumlu Etkileri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Sayı: 325, Yıl: 28, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1989. Çoraklaşmanın İnsan Çevresine Etkileri. Karınca Dergisi, Yıl:, Sayı: 628, TKK Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Tarımsal İlaçların Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri ve Uyulması Gereken Kurallar. Ekonomide Ankara.
  ATO Yayın Organı Sayı: 33. Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Güz Sürümünün Şeker Pancarı Tarımındaki Yeri ve Önemi. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7 Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Çevre Kalitesi ve Yeraltı Sularının Endüstriyel Kirlenmesi. Ekonomide Ankara. ATO Yayın Organı. Sayı: 34, Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Potasyumun Canlı Hayatı ve İnsan Çevresindeki Yeri ve Önemi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi.
  Yıl: 29, Sayı: 347. TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Toprakların Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 29, Sayı: 338.
  TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Hava Kirliliğinin Bitkilerin Gelişmesi, Verimi ve Kalitesi Üzerindeki Etkileri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 29. Sayı: 345. TSE, Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Türkiye’de Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları. Ekonomide Ankara, ATO Yayın Organı Sayı: 32. Ankara.
 • Şahin, M., 1990. Toprak Kompaktlaşmasının Bitkilerin Verim ve Kalitesine Etkileri. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 2,
  Sayı: 8, Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Yeraltı Sularının Tarımsal Kirlenmesi ve Kontrolü. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 30,
  Sayı: 355, TSE, Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Bitkinin İhtiyacından Daha Fazla Gübre Verilmesinin Meydana Getirdiği Ekonomik Zararlar. Pankobirlik Dergisi, Yıl: 3, Sayı:12, Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Şeker Pancarı Tarımında Uygun Olan Toprak Tipinin Seçimi. Pankobirlik Dergisi Yıl 3, Sayı:10, Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Hava Kirliliğinin Topraklar Üzerindeki Etkileri. Ekonomide Ankara. ATO Yayın Organı, Sayı: 40, Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Gübreler İle Yüzey ve Yeraltı Sularının Kirlenmesi Arasındaki İlişkiler. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 30, Sayı: 360, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Yeraltı Suyunun Radyoaktif Kirlenmesi ve Kontrolü. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi.
  Yıl: 30, Sayı: 359, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Yeraltı Suyu Kirlenmesinin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Safhaları. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 30, Sayı: 350, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Çevre Kirliliğinin Gıda Kaynakları, Gıda Üretimi ve Tüketimi Üzerindeki Etkileri. Ekonomide Ankara,
  ATO Yayın Organı, Sayı: 381, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Pestisitlerin Çevre Kirlenmesine Katkıları ve Bulaşma Yolları. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi,
  Yıl: 30, Sayı: 381, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1991. Çölleşen Anadolu ve Türkiye’nin Geleceği. Ekonomide Ankara, ATO Yayın Organı, Sayı: 37, Ankara.
 • Şahin, M., 1992. Düzce Ovasının Çeşitli Toprak ve Verimlilik Özellikleri ile Mevcut Problemler ve Şeker Pancarında Görülen Fide Yanıklığı Üzerinde Araştırmalar. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı:361, Yıl:31 ve Sayı: 362,
  Yıl: 31, Ankara.
 • Şahin, M., 1992. Tarımsal İlaçların Toprak Kirliliği Üzerindeki Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler. Karınca Dergisi
  Sayı: 663 TKK Ankara.
 • Şahin, M. 1992. Çevre Kirliliğinin Temelini Teşkil Eden Katı Atık Probleminin Küçültülmesi Yolları. Ekonomide Ankara ATO Yayın Organı, Sayı: 43, Ankara.
 • Şahin, M., 1992. Kompaktlaşmanın Sebepleri ve Toprakların Bazı Fiziksel ve Verimlilik Özellikleri Üzerindeki Etkileri. Pankobirlikten Haberler. Yıl: 4, Sayı:14, Ankara.
 • Şahin, M., 1992. Katı Atık (Çöp) Yok Etme Metodları ve Uygun Metodun Seçimi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi.
  Yıl: 31, Sayı: 366, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1993. Kangal Yöresi Topraklarının Kil Mineralleri Üzerine Bir Araştırma. Standard. Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 374, Yıl: 32, Ankara.
 • Şahin, M., 1993. Belediye Katı Atıklarının Ortadan Kaldırılmasında Kullanılan Arazi Dolguları İçin Yer Seçimi ve Seçilen Yerin Hazırlanması. Hasad. Aylık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl:11, Sayı:125 vol: 26, İstanbul.
 • Şahin, M., 1993. Toprak Biyolojisi ve Toprak Strüktürünün Oluşumunu Etkileyen Biyolojik Faktör ve Süreçler. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 32, Sayı: 381, TSE Ankara.
 • Şahin, M., 1994. Manyas Yöresinde Toprak ve Su Kirliliği ile Tarımsal Problemler Üzerinde Bir Araştırma. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 396, Yıl: 33, Ankara.
 • Şahin, M., 1994. Konya-İsmil ve Çevresinde Toprak ve Su Kirliliği ile Verimlilik ve Diğer Toprak Problemleri Üzerinde Araştırmalar. Pankobirlik Yayınları No: 3, Ankara.
 •  Şahin, M., 1994. Mustafakemalpaşa Yöresi Topraklarında Verimlilik ve Tarımsal Problemler Üzerinde Araştırmalar. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 279 ve 1995, Sayı: 280, Ankara.
 • Şahin, M., 1994. Çevre Kalitesi ve Toprak Kirliliği. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl: 2 Sayı: 8, Ankara.
 • Şahin, M., 1994. Bazı Doğu Anadolu Şeker Fabrikalarında Görülen Pancar Açığının Sebepleri ve Alınması Gereken Tedbirler. Pankobirlikten Haberler Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 29, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Balıkesir Ovası Sulu Tarım Alanlarında Verimlilik İle Toprak ve Su Kirliliği Problemleri Üzerinde Araştırmalar. Verimlilik Dergisi, ISSN 1013-1388, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Kahramanmaraş ve Nurdağ Bölgelerinde Yapılan Pancar Tarımında Kalite ve Verim İle İlgili Problemler Üzerinde Bir Araştırma. Pankobirlik Haberler Dergisi. Sayı: 39, Yıl: 7. Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Akşehir Yöresi Topraklarının Kil Mineralojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 8(10):130- 144, Konya.
 • Şahin, M., 1995. Çumra Yöresi Toprakları Üzerinde Bir Araştırma Pankobirlik Yayın No:4, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. İzmit Yöresi Toprakları Üzerinde Bir Araştırma. Pankobirlik Yayın No:4, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Burhaniye Yöresi Topraklarının Verimlilik ve Diğer Problemleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1. Sayı: 2-3, Sayfa:175-179, Denizli.
 • Şahin, M., 1995. Düzce Ovası Topraklarının Kil Mineralojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(5):160­170, Konya.
 • Şahin, M., 1995. Bursa Yöresi Topraklarının Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 7(9),
  171-183, Konya.
 • Şahin, M., 1995. Asit Yağmurlarının Bazı Karasal Ekosistemler Üzerindeki Etkileri. Tarım ve Köy, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, Sayı 103, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Türkiye Tarımı ve Türk Ziraat Mühendisliğinin Dünü, Bugünü, Geleceği. Hasad. Aylık Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi Yıl:11, Sayı:121, İstanbul.
 • Şahin, M., 1995. Çevre ve Sağlık Düşmanları. l. Gürültü. Karınca Dergisi Kooperatif Postası. Sayı: 697, TKK Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Çevre ve Çevre Kirliliğine Sebep Olan Sanayi Tesisi Yerlerinin Seçimi İle Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkiler. Karınca Dergisi, Kooperatif Postası, Sayı: 700, TKK Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Gelecekte Türk Tarımı ve Ziraat Mühendisliği. Ziraat Mühendisliği Dergisi Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayın Organı. Sayı: 288. Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Çevre Kirliliğinin Değişik Formları Arasındaki İlişkiler. Tabiat ve İnsan Dergisi. Yıl: 29, Sayı: 3, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Çevre ve Sağlık Düşmanları-Hava Kirletici Pestisitler, Herbisitler ve Diğer Ekonomik Zehirler. Pankobirlikten Haberler Dergisi. Yıl: 7, Sayı: 36, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Çevre ve Kirlilik Devri Daimi. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 29, Sayı:1, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Şahin, M., 1995. Sıvı Atıkların Ortadan Kaldırılmasının Yolları-Araziye Uygulama Sistemleri. Ziraat Mühendisliği.
  Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayın Organı, Sayı: 289 ve Sayı: 290, Ankara.
 • Şahin, M., 1996. Akşehir Yöresinde Tarımsal Problemler ile Toprak ve Su Kirliliği Üzerine Araştırmalar. Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı:1. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Şahin, M., 1996. Ankara Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Tarımsal Amaçlarla Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Pankobirlikten Haberler Dergisi, Yıl:8, Sayı: 41, s: 7-11, Ankara.
 • Şahin, M., 1996. Arazi Dolguları ve Yeraltısuyu Kirlenmesi Arasındaki İlişkiler. Tarım ve Köy. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 107 Ankara.
 • Şahin, M., 1996. Hava Kirliliğinin İklim Üzerine Etkileri. Tabiat ve İnsan Dergisi. Yıl: 30, Sayı: 2, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Şahin, M., 1996. Maden Çıkarılan Sahaların Islahı ve Çevre Sağlığı Açısından Önemi. Tabiat ve İnsan Dergisi.
  Yıl: 30, Sayı: 4, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Şahin, M., 1997. Şeker Pancarının Beslenmesinde Fosfatın Rolü ve Önemi. Pankobirlikten Haberler Dergisi,
  Yıl: 9, Sayı: 49, Ankara.
 • Şahin, M., 2001. Malatya Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliği ile Kayısı Ağaçlarına Etkisi ve Tarımsal Girdi Kaynağı Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi.
  Yıl: 40, Sayı: 472, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Şeker Pancarı Üretiminde Organik Gübrelerin Kullanılmasının Önemi. Pankobirlik Dergisi,
  Yıl: 14, Sayı: 75, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Turhal Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Tarımsal Girdi Kaynağı Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı, s: 192-203, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Minimum Toprak İşleme Sistemi ve Ekonomik Şeker Pancarı Üretimine Katkıları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı, s: 360-367, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Toprak Kompaktlaşması, Kompaktlaşmanın Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkileri ve Çözüm Yolları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı, s: 368-377, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Şeker Pancarı Tarımının Toprak ve Su Kaynaklarının Kirlenmesine Etkileri ve Çözüm Yolları. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı, s: 457, Ankara.
 • Şahin, M., 2002. Asrımızın En Önemli Stratejik Maddelerinden Olan Suyun Kaynağında Muhafazası ve Bu Amaca Yönelik Olarak Şeker Pancarı Tarımında Kısıtlı Sulama Uygulamasının Önemi. II. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu Kitapçığı, s: 435-444, Ankara.
 • Vanlı, N. 1968. Sugar beets production under irrigation. Colorado State University.108 pp. (Master çalışması.)
 • Vanlı, N. 1970. Gelişme faktörlerinin şeker pancarı verim ve kalitesine tesiri. Şeker: 77, 7-13.
 • Vanlı, N. 1971. Çeşitli sulama metotlarının Şeker pancarı ve kalitesine tesiri Şeker: 80, 23-41.
 • Vanlı, N. 1973. Çorak topraklar ve ıslah yolları. Şeker:86, 28-33. Vanlı, N. 1973.Sulama zamanı ve adedinin ayçiçeği verimine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı:2, s: 53-55.
 • Vanlı, N. ve Özkan M. 1974. Pancara verilecek çeşitli azot miktarı ve veriliş zamanı ile sulama adedi ilişkilerinin verim ve kaliteye etkileri. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı: 2, s: 102-115.
 • Vanlı, N. 1976. Çeşitli sulama metotlarının pancar verimi kalitesi ve ekonomik elverişliliklerinin saptanması.
  Şeker: 100: 10-81.
 • Vanlı, N. 1977. Şeker pancarı üretiminde farklı sulama yöntemlerinin fiziksel ve ekonomik yönden karşılaştırılması.
  Şeker: 105, 19-35.
 • Vanlı, N. l978. Amerika Birleşik Devletlerinde kışlık seker pancarı tarımı Şeker: 109, 36-45.
 • Vanlı, N. l979. Şeker pancarına uygulanan: farklı sulama adedi ve azot dozlarının verim ve kaliteye etkileri.
  Şeker: 113, 31-45.
 • Vanlı, N. l979. Farklı sulama rejiminin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı: 5, s: 13-14.
 • Vanlı, N. ve Kayımoğlu, S. 1981. Şeker pancarı üretiminde farklı sulama yöntemlerinin fiziksel ve ekonomik yönden karşılaştırılması. 2. Türkiye İktisadi Kongresi. V. Tarım Komisyonu Tebliğleri, İzmir, 919-946.
 • Vanlı, N. 1981. Şeker pancarı tarımında son sulama zamanının saptanması. Şeker Enstitüsü Yıllığı Sayı: 5, s. 29-30.
 • Vanlı, N., 1988. Sulamanın Şeker Pancarı ve Kalitesine Etkisi. Şeker Dergisi, Sayı:123, Yıl: 34, Ankara.
 • KESKİN, T., ER C. 2002.Tohum üretim yeri ve fraksiyonlarının şeker pancarı tohumluk özellikleri ile verim ve kalitesine etkileri İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 71-82.
 • ELVERENLİ, A., İNAN, H. 2002 Şeker pancarı verim ve kalitesine ekim zamanı, bitki sıklığı ve sulamanın etkileri İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu   108-116.
 • İNAN, H. 2002 Değişik tohum ekim mesafelerinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu   100-107
 • Bilgin, Y., 1987. Şeker pancarında Dekardaki Bitki Sıklığının Verim ve Kaliteye Etkisi. Birinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu. 23-27 Kasım Ankara, 28-44.
 • Bilgin, Y., 1987. Şeker Pancarı Tarımında Vejetasyon Seyrinin Verim ve Kaliteye Etkisi. Birinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu. 23-27 Kasım Ankara,   159-175.
 • Bilgin, Y., 1987. Şeker Pancarının Silolanması ve Deneme Sonuçları. Birinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu. 23-27 Kasım Ankara, 293-311.
 • Er, C. ve İnan, H., 1987. Şeker Pancarı Üzerine Yapılan Son On Yıllık Agronomik Araştırmalar. Şeker 120, 1-26.
 • Er, C. ve İnan, H., 1987. Yabancı ot Rekabetinin Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi. Şeker 121, 8-20.
 • İnan, H., 1987. Verim Tahminin Önemi ve Şeker Pancarında Verim Tahmin Komponentleri.
  Ziraat Mühendisliği 192, 35-36.
 • Er, C. ve İnan, H., 1989. Değişik  Iklim Bölgelerinde Bitki Sıklığı ve Hasat Zamanının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkileri. Şeker 125, 39-48.
 • İnan, H. ve Akınerdem, F., 1990. Türkiye ’de Tarla Bitkileri Tohumluk İhtiyacı ve Üretim Yolları.
  Tarımda Kaynak 3, 6-10.
 • İnan, H. and Yücel, S., 1996. The Effects of Different Herbicide Methods of Two Seed Spacing (8-15 cm) on Spring Handle and Sugar Beet Yield and quality.  IIRB Commission Mediterranieenne Journees D’ etude. 31-37.
 • Güray, A. R., 1968. Türkiye Şeker Sanayii ve Şeker Pancarı Tarımı, T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 160, Ankara, 86 S.
 • Güray, A. R., 1972. Türkiye’de Şeker Pancarının Vejetasyon Seyri Özellikleri ile İklim ve Kampanya İlişkileri,
  T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 175, Ankara, 112 S.
 • Nuh, C., L979. Zuckerinstitut, T.Ş.F.A.Ş. Yayını No: 2/2.
 • Özgör, O. E., 1989. Türkiye’de Pancarın Şeker Varlığının Vejetasyon Dönemi İçindeki Aylık Yağış Seyri ve Miktarları ile Belirlenmesi, T.Ş.F.A.Ş., Şeker Enstitüsü, S. 45, Mars Matbaası, Ankara.
 • Özgür, O. E., 2003. Şeker Pancarı Ekim Alanlarında İklim, Toprak ve Münavebe (Climate, Soil and Rotation),
  T.Ş.F.A.Ş., Yayın No. 220, S. 72, Filiz Matbaacılık, Ankara.
 • Yavuz, M. L., 1970. Orta Anadolu ve Marmara Bölgesi İklim ve Toprak Şartlarında Su ve Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. T.Ş.F.A.Ş. Yayını, No: 171, Ankara, 486s. (Doktora çalışması.)
 • “Abacı A.Y,  Gülümser A., 2002. Şeker Pancarında Cercospora’ya Dayanıklılık Islahı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, S: 43-57    Etimesgut – ANKARA.”
 • “Abacı A.Y, Tayfur  H. A., 2002. Ekim Mevsimi ve Söküm Tarihinin  Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi, S: 393-401     Etimesgut – ANKARA.”
 • Tuğrul K M, Buzluk Ş and Boyacıoğlu A 2012. Seed Drilling Distance Applications in Sugar Beet Cultivation, African Journal of Agricultural Research, 2012, 7(28):4110-4117.
 • “Şeker Pancarı Tarımı: Tarım Gündem Dergisi (Özel Yayını ), 2017 Hürriyet Matbaası, Çamdibi – İZMİR.” adlı kitapçık diğer şubelerimizle birlikte müşterek olarak hazırlanmıştır.
 • “Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminde Ar-Ge Çalışmalarının Durumu”  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi (Özel Sayı) 2009
 • Özaydın, K.A., Yıldırım, E., Asar, M., Boyacıoğlu, A., Karagöz, K. and  Güney, E., 2015. Determination Of Water Requirement Of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) For Climate Conditions In Turkey. 10.1109/Agro-Geoinformation, İstanbul/TURKEY
 • Pişkin, A. 2017. Effect of Zinc applied together with compound fertilizer on yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.). Journal of Plant Nutrition, DOI: 10.1080/01904167.2017.1380815.
 • Pişkin, A., İnal, A. 2015 Damla Sulama Yöntemi ile Şeker Pancarına (Beta vulgaris L.) Verilen Azotun Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (1).
 • Pişkin, A. İnal, A. 2014. Damla Sulama Yöntemi ile Şeker Pancarına (Beta vulgaris L.) Verilen Potasyumun Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 1 (2).
 • Çakmakçı, R., Pişkin, A., Kotan, R., Erman, M., İnan, H., Karagöz, K., Çığ, F., Dadaşoğlu, F., Kutlu, M. ve Dabir, J. 2011. Bitki gelişmesini teşvik edici bakteri aşılaması ve gübre uygulamalarının şeker pancarı verim ve kalitesi üzerine etkisi (9. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 12-15 Eylül 2011, Bursa.
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2008. Değişik bileşimlerdeki azotlu gübrelerin ve farklı dozlarının pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8–10 Ekim 2008, Konya. Unimatofset. 204-213
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2005. Farklı dozlarda uygulanan potasyumun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 3-4 Ekim 2005, Eskişehir.
 • Turhan, M. ve Pişkin, A. 2004. Değişik dozlarda uygulanan azotun şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi. Türkiye 3.Ulusal Gübre Kongresi, Tarım- Sanayi-Çevre,11–13 Ekim 2004,Tokat. Nobel Basımevi. Ankara.
 • İnan, H., Sueri, A., 2002. Akdeniz Ülkelerinde Azot Gübrelemesi Ortak Denemesi. İkinci Ulusal Şeker   Pancarı Üretim Sempozyumu, 10-11 Eylül. Ankara. 435-444.
 • Sueri, A., Turhan, M., 2002. Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Azotun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Sueri, A. 2002. Farklı Zaman ve Dozlarda Uygulanan Kompoze Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Sueri, A. 2002. Değişik Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Turhan, M., Mühüdaroğlu, T. 2002. Çinkonun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası. Ankara.
 • Sueri, A., Turhan, M. 2002. Bazı Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanları Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Kapsamları Durumu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu 10-11 Eylül 2002. Mars Matbaası.Ankara.
 • Turhan, M., 1998. Konya Ovasında Yetiştirilen Şeker Pancarının Verimliliğine Çinkonun Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi. 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir. Kemal Basımevi, Kemal Matbaası Turhan Cemal Biriker Bulvarı. No: 2430180. Adana.
 • Sueri, A., 1998. Adapazarı Yöresi Topraklarının Çinko Kapsamları ile Şeker Pancarı Bitkisinin Verim ve Çinko Kapsamları Arasındaki İlişkiler. 1. Ulusal Çinko Kongresi 12-16 Mayıs 1997. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir. Kemal Basımevi, Kemal Matbaası Turhan Cemal Biriker Bulvarı. No: 2430180 Adana.
 • Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan, M., Mühüdaroğlu, T.1997. Eskişehir Şeker Fabrikası Fabrikaları Pancar Ekim Alanı Topraklarının Kil Mineralleri- Potasyum İlişkisi. VIII. Ulusal Kil Sempozyumu. 24-27 Eylül 1997. Dumlupınar Üniversitesi. Ekspres Matbaası. Kütahya