AGRONOMİ ŞUBESİ

Tarla hazırlığından, pancarın fabrikalara teslimine kadar verim ve kalite üzerinde etkili olabilecek ve bitki yetiştirme ile doğrudan ilgili olarak; ekim, bakım, münavebe ve silolama, ayrıca çeşitli iklim ve toprak şartları ile bölge özelliklerine göre su ihtiyacı, en uygun sulama metodu, zamanı, miktarı ve aralığı konularında her türlü araştırma, deneme ve uygulama çalışmaları yapar.