BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

 • Agronomik Tedbirlerin Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi
 • Şekerpancarının İklim isteği, Münavebe ve Şekerpancarı Yetiştiriciliği
 • Şeker Pancarının Verim ve Kalitesini Etkileyen Agronomik Faktörler
 • Şeker Pancarında Sulama
 • Sulama Yöntemleri
 • Toprak-Bitki-Su İlişkileri
 • Şeker pancarı azot, fosfor ve potasyum gübrelemesi
 • Şeker pancarında mikro element noksanlığı ve giderilmesi
 • Şeker pancarında fertigasyon ve yapraktan gübreleme
   konularında eğitim verilmektedir.