BİTKİ BESLEME VE AGRONOMİ ŞUBESİ

Agronomi Şubesi, 1965 yılında Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü’nün Eskişehir’den Etimesgut’a taşınması ile kurulmuştur. Tarla hazırlığından, pancarın fabrikalara teslimine kadar verim ve kalite üzerinde etkili olabilecek ve bitki yetiştirme ile doğrudan ilgili olarak;
 • Ekim Nöbeti (Münavebe)
 • Şeker Pancarının Yetiştirilmesi (İklim ve Toprak İstekleri vb.)
 • Yetiştirme Teknikleri (Toprak İşleme, Sonbahar Tarla ve Tohum Yatağı Hazırlığı, Ekim Zamanı, Ekim, Seyreltme, Tekleme ve Bitki Sıklığı, Çapa ve Yabancı Ot Rekabeti vb.)
 • Silolama (Uygun Silolama Koşulları, Süresi, Silolama Teknikleri vb.)
 • Şeker Pancarının Sulanması (Sulama Sayısı, Aralığı, Sulama Programlama Teknikleri, Sulama Yöntemleri vb.)
 • Konularında araştırmalar yaparak teşkilata teknik bilgi sağlamaktadır.
​Şubede kuruluşundan beri yapılan çalışmalarla;
 • Münavebe, öncelikle şeker pancarı tarımına sonrada Türk tarımına girmiştir,
 • Z tipi şeker pancarı yetiştiriciliğinden EE ve En tipi şeker pancarı yetiştiriciliğine geçilmiştir (1967),
 • Sıra araları, 33 cm’den 40-45 cm çıkarılmıştır (1970-1973),
 • Üniversal ekimden hassas ekime geçilerek, 2.5 kg/da olan tohum sarfiyatı 0.7 – 0.8 kg/da düşürülmüştür (1973),
 • Poligerm tohum kullanımından, hibrit monogerm çeşitlere geçilerek dekara tohum sarfiyatı 0.3-0.4 kg/da’a düşürülmüştür (1986),
 • Tohum ekim mesafesinin önce 5 cm, sonra 8 cm uygulanması ve seyreltmesiz ekimin başlangıcı olan 15 cm sıra üzeri mesafede ekime başlanmıştır,
 • Seyreltme ve tekleme işçiliğinin dekarda 35-40 saatten 10-15 saate düşürülmesi, sağlanmıştır.
Şeker pancarı ekim ve deneme alanlarından alınan toprak, bitki ve su örneklerinin analizlerini yapar ve gübreleme tavsiyesinde bulunur. Gübrelemede en yüksek randımanı sağlamak için, pancarın verim ve kalitesi ile ilgili gübre çeşit, doz, verilme zamanı ve şekli ile ilgili denemeler yapar. Şeker Sanayii tarafından kullanılacak veya satın alınacak kimyevi gübre çeşitlerini belirler, alınan gübrelerin kalite kontrollerini ve analizlerini yapar.
Çalışma Alanlarından Bazıları:
– Toprak analizleri.
– Gübre analizleri.
– Bitki analizleri.
– Su analizleri.
Azot analiz cihazı
UV/VIS Spektrofotometre
ICP Optical Emission Spectrometer