Şeker Pancarı Hastalıkları Çalıştayı
Şeker Pancarı Hastalıkları Çalıştayı

Enstitümüz Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü Fitopatoloji Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün ortaklaşa olarak yürütmüş olduğu “Beet necrotic yellow vein virus’ün Patojenite ile İlişkili P25 Proteininde Delesyon Belirlenen Yeni Varyantları Üzerinde Araştırmalar” adlı TÜBİTAK TOVAG-215O495 No’lu Proje kapsamında 22.03.2019 tarihinde Eğitim Dairesinde Çalıştay yapılmıştır.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *